Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania

TanTrade Biashara Portal


Maelezo mafupi ya mfumo
Huduma ambayo inalenga kufanya masoko na taarifa zinazohusiana na biashara kupatikana kwa urahisi. Hii ni pamoja na kutoa data ya bei za bidhaa mbalimbali kama vile mazao, bidhaa za viwandani, madini, n.k., kuchanganua mwenendo wa kibiashara, kuongeza ufanisi katika kuhudumia jumuiya ya wafanyabiashara, kuwawezesha wasimamizi kupata taarifa muhimu kuhusu mzunguko wa biashara za ndani, kutunza hifadhidata ya washirika wa kibiashara ikiwa ni pamoja na. wanunuzi, wauzaji, watoa huduma za usafiri, na mawakala wa mauzo walioidhinishwa, na kutumika kama chanzo kinachotegemewa cha taarifa za biashara ili kukuza ukuaji wa biashara na ukuzaji nchini.

Lengo kuu ni kurahisisha ufikiaji wa taarifa za kina za uuzaji na biashara, hivyo basi kukuza ufanyaji maamuzi sahihi na kukuza ufanisi na ukuaji ndani ya mfumo ikolojia wa biashara wa kitaifa. Hii inafanikiwa kupitia utoaji wa data ya bei, uchambuzi wa tabia ya kibiashara, kuwezesha mawasiliano kati ya washirika wa biashara, na kutumika kama hazina ya kuaminika ya akili ya biashara ili kusaidia maendeleo na ukuzaji wa biashara nchini.

 • Kuwezesha upatikanaji wa taarifa za masoko na biashara
 • Kutoa taarifa za bei za mazao, bidhaa za viwandani, ujenzi, madini, nishati, uvuvi na mifugo
 • Kutoa habari juu ya uchambuzi wa tabia ya kibiashara
 • Kuongeza ufanisi kwa kusimamia na kuhudumia jumuiya ya wafanyabiashara nchini kwa ushindani.
 • Kuwawezesha wasimamizi wa vituo vya biashara, maghala na masoko nchini kuwa na taarifa za mizunguko muhimu ya biashara katika eneo husika.
 • Kudumisha hifadhidata ya washirika wa biashara nchini ikijumuisha orodha ya wanunuzi, wauzaji na watoa huduma za usafirishaji, na mawakala wa mauzo waliothibitishwa (borkers).
 • Kuwa na chanzo kimoja cha kuaminika cha Taarifa za biashara ili kuvutia na kukuza biashara nchini

A system plays a crucial role in helping Nation navigate complex market environments and make informed decisions. Here are some key reasons why an MIS is important:

 • Strategic Decision Making
 • Market Analysis
Pakua TanTrade Biashara App

Taarifa za Biashara

Ripoti za Muhtasari

 • Total Products : 68
 • Total Markets : 184
 • Total Sectors : 7
 • Total Councils : 157
 • Total Regions : 32
Soma Zaidi kwa kupakua

Uchambuzi wa Soko na Bei

UCHAMBUZI WA BEI ZA BIDHAA ZA UVUVI KUANZIA TAREHE 01 HADI 30 MACHI, 2024.

Bidhaa za Uvuvi: Bei ya pweza ilishuka kwa wastani wa asilimia 4 na bei ya jodari ilishuka kwa wastani wa asilimia 1 ikilinganishwa na wiki iliyopita kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha samaki waliovaliwa katika kipindi cha wiki nzima.

UCHAMBUZI WA BEI ZA BIDHAA ZA UJENZI KUANZIA TAREHE 01 HADI 30 MACHI, 2024.

Nondo: Bei ya nondo milimita 12 na milimita 16 zote zilishuka kwa asilimia 1 ikilinganishwa na wiki iliyopita kutoakana na kuendelea kuongezeka kwa kiwango cha uzalishaji viwandani. Bati : Bei ya bati geji 28 ilishuka kwa wastani wa asilimia 2 ikilinganishwa na wiki iliyopita ambayo imetokana na kuendelea kuongezeka kwa shughuli za uzalishaji wa viwanda vya bidhaa hizo.

Soma Zaidi kwa kupakua